OSTROSKIM MUČENICIMA

Na OstroSke grede dvije,
Sveti otac Vasilije:
Ploču diže, grob otvori,
I govori Crnoj Gori.

Crna Goro, moje stado,
Meni reći nije rado:
Da su jutros Sveta vrata,
PoruSena od dželata.

Komunisti, izrod Srpstva,
UdariSe protiv krsta,
Devetstruko većom snagom,
Četnike osuSe paljbom.

Da manastir ne obore,
Blažo prima pregovore.
Komunisti bez morala,
UbiSe ga sjekirama.

Reći ću vam ove jade:
Da StaniSić Bajo pade,
Trides i tri pade glava,
Za svoj narod i za Kralja.

Barut planu, oltar sruSi,
Ali vjeru ne uguSi.
Svojom krvlju napisaSe
Istoriju borbe naSe.

Počivajte braćo mila,
Kraj svijeca i kandila,
VaSe ime umrijet neće,
Dok se četnik svijetom kreće.

This entry was posted in Stihovi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.