Mars Na Drinu

U boj,krenite junaci svi
Krente i ne zal’te zivot svoj
Cer da cuje tvoj,Cer nek vidi boj
A reka Drina slavu hrabrost
I junacku ruku oca,sina.
Poj,poj Drino,vodo hladna ti
Pamti,pricaj kad su padali
Pamti hrabri stroj
Koji je pun ognja,silne snage
Proterao tudjina sa reke nase drage.
Poj,poj Drino,pricaj rodu mi
Kako smo se hrabro borili
Pevao je stroj,vojevo se boj
Kraj hladne vode
Krv je tekla
Krv je lila
Drinom zbog slobode.

This entry was posted in Stihovi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.